"Då vill inte jag leva i er svenska idyll."

Jag talade med en kund på jobbet. Det var en ung man i min egen ålder, vi kan säga att hans namn var Farzid Hassan. Han berättade för mig att han var född i Sverige, att han talade fem språk och att han efter fem år på universitetet hade tagit sin masterexamen. Trots sitt starka CV så får han aldrig något jobb, trots att han har sökt över 500 jobb i hela Sverige. 

Jag måste byta till ett svenskt namn.”

”Det ska du absolut inte behöva göra.”

”Om inte jag byter namn så kommer jag aldrig att få ett jobb.”

Hur ont jag får i hjärtat när en vuxen man med gråten i halsen berättar det här går inte att beskriva i ord och meningar. Tillsammans med mina kollegor möter jag varje dag tusentals människor – svenskfödda och utlandsfödda - som lever på bidrag eller som får någon form av ekonomiskt stöd genom statliga medel. Därför gör det så ont i hjärtat på mig när man i ren illvilja påstår att alla utrikesfödda som kommer till Sverige lever på bidrag och att de dessutom får ut mer pengar än vad en ”vanlig hederlig svensk” får ut. Det är att fara med osanning och det gör mig så beklämd och förfärad.

Den som är ny i Sverige kan få etableringsersättning, en ersättning som ligger på 308 kronor om dagen. Detta är en ersättning som man får när man har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Regeringen skriver så här på sin hemsida: ”På nätet cirkulerar påståenden som räknar upp olika förmåner som en nyanländ arbetslös mamma med tre barn kan få. Beräkningen baseras på ett specifikt exempel som har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag på ett sätt som inte är möjligt i praktiken. Man kan till exempel inte ha föräldrapenning för samma tid som man har etableringsersättning.”

Eftersom SD är så oerhört duktiga på räkneexempel så borde det övre exemplet inte vara så svårt att förstå och räkna ut. Det finns två migrationsfrågor som SD:s anhängare har som huvudämne och drivkraft- ekonomiska bidrag och jobbfrågan. När det kommer till jobbfrågan så skriver regering så här på sin hemsida:

”Invandring bidrar ofta positivt till arbetsmarknaden genom att kompensera för underskott av inhemsk arbetskraft inom vissa yrken. Tandläkare och läkare är bristyrken och i dag är nästan var tredje läkare i Sverige och var fjärde tandläkare födda i ett annat land. Av dem som arbetar inom yrkesgruppen hotell- och kontorsstädning är exempelvis 46 procent utrikes födda. Sverige liksom många andra länder står inför det faktum att fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre som befinner sig i arbetsför ålder. Fram till och med 2025 kommer 1,5 miljoner människor att fylla 65 år i Sverige. Det behövs fler människor som arbetar i Sverige. Dessutom visar forskning att invandring kan bidra till en ökad utrikeshandel och därmed en ökad tillväxt. Utrikeshandeln kan öka då personer med utländsk bakgrund besitter goda kunskaper om bland annat affärskultur, politik och språk i sina tidigare hemländer.”

När jag opererade mig för nio dagar sedan så var det en axelspecialist från Ungern som utförde operationen. Språket var bitvis knackigt men det var en formidabelt fin man som var oerhört duktig på sitt arbete - och det är i min värld huvudsaken. Ett annat exempel på hur invandrarna bidrar till vårt samhälle är Sandvikens kommun som idag har släppt denna information på sin hemsida:

”I en särskild studie från mars i år har revisionsbolaget PWC räknat fram att de 4 278 utrikes födda invånarna i Sandviken genererar ett samhällsekonomiskt överskott om 511 miljoner kronor per år, då de utrikes födda genererar intäkter om 621 miljoner kronor per år och kostnader om 110 miljoner kronor per år. Detta samhällsekonomiska överskott är främst ett resultat främst av att det är betydligt fler utrikes födda i arbetsför ålder som har arbete och egen försörjning än de som är utan arbete och egen försörjning. Invandringen genererar exempelvis 62 miljoner kronor per år i hyresintäkter, och skapar ekonomiskt underlag till omkring 20 tjänster inom Sandvikenhus. Intäkter som är till gagn för såväl kommunen som övriga hyresgäster som medfinansierar allmännyttan.”

En studie som publiceras i Psychological Science, visade att människor som får låga poäng på IQ-test i barndomen utvecklar med större sannolikhet fördomar och politisk konservatism som vuxna. Detta är inte något som jag hänvisar till för att trycka ned någon eller för att kalla någon för idiot, däremot tror jag att det är viktigt att vi utbildar och värnar om varandra. Det tär dock på mitt tålamod när en vän på Facebook väljer att skriva en status dagen efter ett EU-val där hen vänder på steken och anklagar SD:s motståndare för att vara rasister; ”Det är ni som kopplar ordet negerboll till svarta människor och inte vi” dessutom skrev hen följande rad; ”Ni ska inte tro på allt ni läser i tidningarna eller på rykten, SD är inte ett rasistiskt parti.” Jag antar att hen hade läst igenom SD:s principprogram. Denna status skrevs alltså dagen efter ett EU-val. I dagsläget tror jag att vi har större problem att hantera och fokusera på. Kanske det faktum att det franska rasistpartiet Front National rusar iväg i väljare, att Ungerns högerextrema parti Jobbik vill registrera den judiska befolkningen då de utgör en nationell säkerhetsrisk, eller att partiledaren för det engelska främlingsfientliga partiet UKIP har full förståelse för de människor som inte vill bo granne med en romsk familj.

Jag har ett flertal nära vänner med utländsk härkomst som talar andra språk med sina familjer – armeniska, arabiska och finska är några exempel på språk. Det är till och med en kollega till mig som lär mig arabiska på fritiden. Jag har nära släkt som tillhör andra religioner och jag har ett flertal nära och kära som är bi- eller homosexuella.

Något av det mest fundamentala i vårt samhälle är att de mänskliga rättigheterna ska gälla för alla människor – oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Genom att rösta på Sverigedemokraterna så motarbetar man enligt min mening bekämpningen av diskriminering och hatbrott. Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare, säger så här om homosexualitet: "Dessa sexuella avarter är inte normala och kommer aldrig att vara normala".

Människor som avviker från det som Sverigedemokraterna ser som den svenska kärnfamiljen är varken mer eller mindre värd på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet, men när ni röstar på Sverigedemokraterna så tar ni ställning. Ni tar ställning mot dessa fundamentala rättigheter. Ni stödjer rasism, homofobi och kvinnoförtryck på grund av en partipunkt som ni fann intressant. För om man röstar på ett parti som Sverigedemokraterna med anledning av t.ex. rätten till ordet negerboll, för att ni på grund av invandrarna inte längre får fira julafton enligt tradition eller för att en ung man med utländsk härkomst väljer att skapa sig ett jobb på egen hand genom att starta en pizzeria runt hörnet så tycker jag att ni bör lägga kraft på annat.

"Jag är inte rasist, men…" Ja, om man bortser från alla naturaliserade invandrare i er närhet, alla homosexuella i er närhet och alla kvinnor i er närhet – men alla andra. Alla andra som enligt er utnyttjar systemet, begår brott, bedriver islamisering, som tillber en annan Gud, som talar ett annat språk som du inte förstår, som älskar någon av samma kön, som vill insemineras och uppfostra ett barn som ensamstående förälder, som bär slöja och avviker från din klädkod, som inte äter fläskkött och som inte passar in i den svenska idyll som ni så kärt håller fast vid.

Om Farzid inte kan få ett jobb på grund av ett namn som klingar utländsk härkomst, om alla bi- och homosexuella inte ska få älska vem de vill, och om vi väljer att inte hjälpa de människor som behöver vår hjälp allra mest – då vill inte jag leva i er svenska idyll.

Rasism och homofobi är något som jag väljer att inte tolerera. Jag häver ur mig saker i ren affekt när jag ser hur orättvisor blommar i vårt samhälle. Det är en talang som jag har när det kommer till främlingsfientlighet, rasism, homofobi och kvinnoförtryck. Jag häver inte ur mig allt i förhoppning om att försöka övertyga någon om att den har gjort fel. Det är snarare ett statement att jag inte tolererar när man gör skillnad på människor.

Jag brukar säga så här; ”Jag accepterar inte ditt val/din åsikt, men jag respekterar det/den”.

I det här fallet varken accepterar eller respekterar jag ett främlingsfientligt och homofobiskt ställningstagande. Jag är istället stolt över engagemanget som motarbetar den mörka politik som har dragit in likt en smutsig och kalkfylld flodvåg genom vårt samhälle. Jag är stolt över alla i min närhet som drar sitt strå till stacken, som visar motstånd och som tar sitt ansvar genom att rösta.

Det som gör mig allra stoltast är den kärlek som vi sprider tillsammans. ♥